Wat is Dorn Therapie

  • DornTherapie
  • DornTherapie
  • DornTherapie
  • DornTherapie

Dorn Therapie is een nog vrij onbekende therapie die nog geen halve eeuw geleden ontstond in Duitsland. Dieter Dorn is de grondlegger van de Dorn Therapie. Hij ontdekte dat hij met een paar eenvoudige handgrepen mensen van hun pijn af kon helpen.

Dorn Therapie is een zachte ruggenwervel- en gewrichtscorrectie methode. Door speciale technieken worden de wervels en de gewrichten weer op hun plaats gezet, bekkenscheefstand en beenlengte verschil worden opgelost en de natuurlijke balans wordt hersteld. De klachten die door deze onbalans zijn ontstaan, verdwijnen dan weer.

Beenlengte verschil

Een groot misverstand bestaat er over beenlengte verschil. Vaak wordt ‘onterecht’ beenlengte verschil vastgesteld. In de meeste gevallen zit er teveel ruimte in de gewrichten. Een andere naam voor de ruimte in het gewricht is Sub Luxatie. De ruimte in het heupgewricht, het kniegewricht en het enkelgewricht kunnen bij elkaar enkele centimeters ‘beenlengte verschil’ veroorzaken. In maar enkele gevallen wordt het beenlengte verschil veroorzaakt door verschil in botlengte. Beenlengte verschil kan ontstaan door diverse redenen, tijdens de zwangerschap of geboorte, zitten met de benen over elkaar, bij het autorijden, tijdens een val of sporten. De basis van Dorn Therapie is het opheffen van eventueel aanwezig beenlengte verschil zodat de rest van het lichaam zijn natuurlijke balans weer kan hervinden.

De klachten

De klachten die veroorzaakt kunnen worden door onbalans in de wervels en gewrichten zijn divers. De zenuwbanen die vanuit de ruggengraat via de wervels naar de organen lopen, kunnen bekneld of geïrriteerd raken, organen krijgen hierdoor verkeerde of verstoorde signalen en de natuurlijke balans wordt verstoord. Deze zenuwbanen lopen ook naar de spieren en kunnen bij verstoring klachten geven als; pijn in spieren en gewrichten, uitstralende pijn naar armen en benen, hoofdpijn, bewegingsbeperking, krachtsverlies en nog vele andere klachten.

De behandeling

De 1e behandeling start met een intake gesprek. Aan de hand van dit gesprek wordt de beste behandelmethode gestart. Allereerst wordt er gecontroleerd of er beenlengte verschil is, zo ja dan wordt de ruimte uit de heup, knie en enkel opgeheven. Vervolgens wordt het bekken gecontroleerd en bij scheefstand rechtgezet. Daarna volgt de controle van de wervels en die worden zo nodig rechtgezet. Dan komen de schouders, ellenboog, pols en de vingers aan de beurt. De behandeling eindigt met de correctie van het sleutelbeen en het kaakgewricht. De correctie wordt altijd in beweging uitgevoerd op de uitademing van de cliënt. De behandeling wordt doorgaans niet als pijnlijk ervaren.

Na de behandeling kunt u een reactie krijgen. Klachten kunnen even erger worden of juist verminderen of helemaal weg zijn. Het is wel raadzaam om na de behandeling 2 dagen rustig aan te doen zodat het lichaam kan herstellen en zijn balans kan hervinden. Tevens is het raadzaam extra water te drinken om afvalstoffen die tijdens de behandeling vrij kunnen komen sneller af te voeren.

Afhankelijk van de klachten en de vorderingen wordt het aantal behandelingen bepaald. Ook krijgt u oefeningen mee voor thuis om zo snel mogelijk een goed resultaat te behalen. Vaak zijn 3 tot 5 behandelingen voldoende om van een eenvoudige klacht, zoals bijvoorbeeld beenlengte verschil met de bijbehorende klachten, af te komen. Als het goed gaat, kan er tussen de behandelingen meer tijd zitten. Als er na 3 behandelingen geen verbetering is opgetreden, wordt er gestopt met behandelen.

Bij meer complexe aandoeningen zoals scoliose, bechterew, artrose, reuma en dergelijke is het vaak nodig om meerdere behandelingen te geven of periodiek doorlopend te behandelen.

Voor deze behandelmethode is het wel nodig dat u mobiel bent, u moet kunnen staan en zitten en met armen en benen kunnen bewegen/zwaaien.

Als u twijfelt aan de combinatie van uw klachten (met eventueel medicijngebruik) en een massage, is het raadzaam uw huisarts te raadplegen. Verder kan er niet behandeld worden bij ontstekingen, koorts, griep, ernstige verkoudheid of besmettelijke ziekten. Bij plaatselijke aandoeningen zoals bijvoorbeeld een wond, die nog niet genezen is, kan er wel behandeld worden. De plaats van de aandoening wordt uiteraard niet behandeld.

Zelf meenemen, voor de persoonlijke hygiëne is het prettig als u een grote handdoek/strandlaken meeneemt.

De behandelingen vervangen geen medische behandelingen.

Als u meer informatie wilt over de Dorn Therapie kunt u altijd vrijblijvend contact met mij opnemen. Tevens staat er op de site van Idelette Eijgelaar, waar ik mijn opleiding heb gevolgd, nog meer informatie.